14.9.10.


 (1898-1993)

Desanka Maksimović je bila najstarije dete oca Mihaila, učitelja, i majke Draginje. Odmah posle njenog rođenja, Mihailo Maksimovic je dobio premeštaj te se porodica odselila u Brankovinu. U Brankovini je provela detinjstvo a gimnaziju je završila u Valjevu. Početkom avgusta 1933. godine udala se za Sergeja Slastikova. Nije imala dece.
Studirala je Filozofski fakultet u Beogradu, na odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti.
Nakon diplomiranja na Filozofskom fakultetu, Desanka Maksimovic je najpre radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim kao suplent u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavršavanju kao stipendista francuske vlade. Nakon što je od 3. septembra 1925. godine radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd gde je radila u Prvoj ženskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mira Alečković, koja je takođe postala pesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Pocetkom Drugog svetskog rata je otišla u penziju, ali se u službu vratila 1944. i u istoj školi ostala do konačnog penzionisanja, 1953.
Putovala je širom tadašnje Jugoslavije i imala veliki broj prijatelja među piscima i pesnicima; u njih su spadali i Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Gustav Krklec, Isidora Sekulić, Branko Copić i mnogi drugi.
Dana 17. decembra 1959. izabrana za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 16. decembra 1965. za redovnog člana.
 11. februara 1993. godine, u svojoj 95. godini, u Beogradu je preminula Desanka Maksimovic. Sahranjena je u Brankovini kod Valjeva.

KONTAKT
Tel:    018/4561-553
Fax:   018 / 4265 - 100

 E-mail:  desmax@EUnet.rs   
                                                                                                                                                       INKLUZIJA:  http://oscokot.wordpress.com/    
                                                                                                                      
 
ARHIVA- 2010/2011. :   http://arhivadesmax.wordpress.com/ 
ARHIVA-2011/2012.

FOTO-FILMSKA SEKCIJA:    http://fotofilmsekcija.wordpress.com/Adresa škole: Čokot,Maršala Tita 18 - 18 250 Novo Selo

Direktor škole: 

Pomoćnik direktora: